Yayınlar

02           Büyüköztürk, ş., Demirel, F. And Akgün, Ö. (2006). University Students’ Motivation and Use of Learning Strategies: Turksih Version of Motivated Strategies for Learning Questionnaire. Niki Kyriakidou (Editor). International reflections on education and business. Athens: Athens Institute for education and research., 233-246

01           Büyüköztürk, Ş. (1998). Üniversite öğrencilerinin araştırma yeterlikleri (Ankara ilinde yapılan bir tarama). H.Taymaz ve M. Hesapçıoğlu (editörler). Türkiye’de Eğitim Yönetimi, 31- 51