Hakkında

Akademik İlgi Alanları

 • Sosyal bilimlerde veri analizi
 • Araştırma teknikleri
 • Ölçme araçlarının uyarlanması ve geliştirilmesi
 • Alternatif ölçme ve değerlendirme
 • Program izleme ve değerlendirme

 

Eğitimleri

 • Doçent/ 2005/ Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Doktora/ 1996/ “Türk Yükseköğretiminde Araştırma Eğitimi”, Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü (Eğitim İstatistiği ve Araştırma), Ankara Üniversitesi
 • Yüksek Lisans/ 1992/ “Türkiye’de Nüfus ve Eğitimde Fırsat Eşitsizliği”, Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü, Ankara Üniversitesi
 • Lisans/ 1985/ Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü, Ankara Üniversitesi
 • Ön Lisans/ 1980/ Matematik, Hacettepe Üniversitesi

 

Çalışma Yaşamı

 • 2015 – Devam Profesör Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
 • 2010 – 2015 Profesör Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
 • 2006- 2010 Doçent Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü
 • 2004 – 2006 Yardımcı Doçent Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
 • 1999 -2004 Yardımcı Doçent Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim İstatistiği ve Araştırma Bilim Dalı
 • 1991-1999 Araş. Gör Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim İstatistiği ve Araştırma Anabilim Dalı
 • 1986-1991 Şef(4 yıl), eğitim uzmanı (2 yıl) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı

 

Yurtdışı Deneyimi

1997 yılında alandaki gelişmeleri izlemek amacıyla altı ay süre ile Amerika Birleşik Devletleri- Austin/TEXAS’da bulundu.

 

Üye Olduğu Dernekler

 • Demokrat Öğretim Elemanları Derneği
 • Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Mezunları Derneği