SCI/SSCI Tarafından Taranan Dergiler

12            Kaner, S., Büyüköztürk, Ş. ve İşeri, E. (2013). Conners Anababa Dereceleme Olceği-Yenilenmiş Kısa: Turkiye Stardardizasyon Calışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 50 (100-109). (Indexed by SCI-E)

11            Kaner, S., Büyüköztürk, Ş. and İşeri, E. (2013). Conners Öğret Dereceleme Ölçeği-Yenilenmiş Kısa: Türkiye Uyarlama Çalışması. Eğitim ve Bilim, 38 (167), 81-97 (Indexed by SCI….).

10            Sert, N., Adamson, J. and Büyüköztürk, Ş. (2012). Autonomy and European Language Portfolio Use among Turkish Adolescents. Education and Science, 37 (166), 129-140 (Indexed by SCI….).

09            Büyüköztürk, Ş. ve Gülbahar, Y. (2010). Assessment preferences of higher education students. Egitim Arastirmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 41, 55-72 (Indexed by SCI….).

08            Erciyas, K., Hamamci, Z., Büyüköztürk, Ş. and Erciyas, F. (2009, November). Revised dental beliefs survey: reliability and validity of a 22-item modified Turkish version. Journal of Oral Rehabilitation, 36 (11) , 831-839. (Indexed by SCI….).

07            Kayrı, M. ve Büyüköztürk, Ş. (2009). Nicel Bilimsel Bulgulara Ait Genellenebilirliğin Jackknife Yöntemi ile İncelenmesi: Uygulamalı Bir Çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(4), 1751-1780 (Indexed by SSCI…)

06            S. Sevinc, S., Ozcebe, E., Atas, A. and Buyukozturk, S. (October 2009). Articulation skills in Turkish speaking children with cochlear implant. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 73 (10), 1430-1433 (Indexed by SCI…)

05            Gülbahar, Y. ve Büyüköztürk, Ş. (2008). Değerlendirme tercihleri ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U.Journal of Education), (35), 148-161. (Indexed by SSCI, ERIC…)

04            Büyüköztürk, Ş. and Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2008). Discriminant function analysis: Concept and application. Egitim Arastirmalari – Eurasian Journal of Educational Research, 33, 73-92. (Indexed by SSCI)

03            Karadeniz, Ş., Büyüköztürk, Ş., Akgün, A. Ö. Kılıç-Çakmak, E. and Demirel, F. (2008). The Turkish Adaptation Study of Motivated Strategies For Learning Questionnaire (MSLQ) for 12–18 Year Old Children: Results of Confirmatory Factor Analysis. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7 (4), 108-117. (Indexed by SSCI)

02            Yetkin Ay, Z., Gündoğar, M.D. and Büyüköztürk, Ş. (2008, February). Dental hygiene fear survey: Reliability and validity of the Turksih version. Journal of Dental Education, 72 (2), 183-194. (Indexed by SSCI)

01            Hamamcı, Z. ve Buyukozturk, S. (2004). The interpersonal cognitive distortions scale: Development and psychometric characteristics. Psychological Reports, 95, 291-303. (Indexed by SSCI)