Yüksek Lisans Danışmanlığında Tamamlanan Tezler

 • Şahin, M.P. (2000). Genel lise yöneticilerinin yönetici-öğrenci iletişimini etkileme girişimleri. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Bingöl, N. (2002). Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında müdür yetkili öğretmenlerin karşılaştıkları yönetim sorunları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Karazeybek, F. (2002). Milli eğitim bakanlığı merkez teşkilatında personel yönetimi sorunları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Soylu, E. (2003). İlköğretim müfettişlerinin öğretmen denetimlerinde denetim ilkelerini uygulama düzeyine ilişkin müfettiş ve öğretmen görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi
 • İrban, H. (2004). Kara Harp Okulu personelinin iş doyumu ve örgütsel bağlılığı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Uğural, M. (2004). Barışı destekleme harekatına katılacak muhabere sınıfı personelin eğitim ihtiyaçlarının analizi ve bir program önerisi. Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü.
 • Çolak, S. (2005). Türk kara havacılığı için s-70 helikopteri mürettebat koordinasyonu faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bir eğitim modeli önerisi. Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü
 • Coşkun, G. (2007). Performansa dayalı durum belirlemenin öğrencilerin matematik tutumlarına, özyeterliğine ve başarısına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Pazı, S. (2009). İlköğretim Matematik Eğitiminde Ölçme Ve Değerlendirme Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Ve Öğretim Elemanlarının Görüşleri. Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Şenferah, S. (2015). 2010 Yılı Seviye Belirleme Sınavı Matematik Alt Testinin Madde Yanlılığı Açısından İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yıldırım, H. (2015). 2012 Yılı Seviye Belirleme Sınavı Matematik Alt Testinin Madde Yanlılığı Açısından İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Uysal, M. (2015). Araştırma Özyeterlik Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin Klasik Test Kuramı Ve Madde Tepki Kuramına Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.