Doktora Danışmanlığında Tamamlanan Tezler

 

Tepeli, K. (2007). Büyük kas becerilerini ölçme testi’nin Türkiye standardizasyonu. Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (İkinci Danışman)