Özgeçmiş

Prof. Dr.Ş ener BÜYÜKÖZTÜRK
1958 yılında Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kadirli ve Adana’da tamamladı. 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Matematik Önlisans; 1985 yılında Ankara Üniversitesi (AÜ) Eğitim Bilimleri Fakültesi (EBF) Eğitim Yönetimi ve Planlaması Lisans; 1992 yılında AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Planlaması Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve 1996 yılında aynı anabilim dalında (Eğitim İstatistiği ve Araştırma Bilim Dalı) doktora programını tamamladı.

1986-1991 yıllarıarasında Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı’nda şef ve eğitim uzmanı olarak görev yaptı. 1991 -1999 yıllarında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim İstatistiği ve Araştırma Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 1999 yılında aynı alana Yardımcı Doçent olarak atandı. Temmuz 1999 – Temmuz 2002 tarihleri arasında EBF Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde müdür yardımcısı olarak görev yaptı.

1997 yılında alanındaki gelişmeleri izlemek amacıyla altı ay süre ile Amerika Birleşik Devletleri – Austin/TEXAS’ta bulundu. Yazar, Ağustos 2004 tarihinde Ankara Üniversitesi’nden emekli olduktan sonra, Eylül 2004 tarihinde Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak göreve başladı; Haziran 2005 tarihinde “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” alanında doçent unvanını aldı. Ekim 2009-Ağustos 2010 tarihleri arasında dekan yardımcısı olarak görev yaptı. Ekim 2010 tarihinde Gazi Üniversitesi’nde Prof. Dr. olarak göreve başladı.

Yazarın,“Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, AraştırmaDeseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum” ile “Deneysel Desenler: Öntest Sontest Kontrol Gruplu Desen ve Veri Analizi” isimli tek yazarlı; “Sosyal Bilimler için İstatistik”, “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” ve “Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları” isimli ortak yazarlı kitapları ve çok sayıda yayımlanmış makalesi bulunmaktadır.