Eğitimle İlgili Alan İndeksleri Tarafından Taranan Dergiler

16           Kılıç, A.Ç., Büyüköztürk, Ş. ve Akbaba Altun, S. (2014). Okullarda liderlik kapasitesi ölçeğinin (OLKÖ) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20 (1), 23-46.

15           Kaner, S., , Büyüköztürk, Ş., İşeri, E. (2012). Conners-Wells Ergen Öz-Bildirim Ölçeği Kısa Formunun Türk ergenlere uyarlama çalışması. Klinik Psikiyatri Dergisi, 15 (4), Baskıda.

14           Kaner, S., Büyüköztürk, Ş., İşeri, E., Ak, A. ve Özaydın, L. 2011). Conners anababa dereceleme ölçeği yenilenmiş uzun formu: Faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çocuk ve Gençlik ve Ruh Sağlığı Dergisi, 18 (1), 45-57

13           Kaner, S., Büyüköztürk, Ş., İşeri, E., Ak, A. ve Özaydın, L. 2011). Conners-Welle ergen öz-bildirim ölçeği uzun formu: Türk ergenlerde psikometrik özelliklerin değerlendirilmesi. Klinik Psikiyatri, 14, 71-84

12           Kaner, S., Büyüköztürk, Ş., İşeri, E., Ak, A. ve Özaydın, L. 2011). Conners öğretmen dereceleme ölçeği yenilenmiş uzun formu: Türk çocukları için psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi. Klinik Psikiyatri, 14, 150-163

11           Büyüköztürk, Ş., Atalay, K., Sozgun, Z. And Kebapçı, Ş. (2011). The development of research self-efficacy scale. Cypriot Journal of Educational Sciences, 1, 22-29 (Indexed by Educational Research Abstracts (ERA), EBSCO, PsycINFO.. )

10           Çokluk, Ö., Büyüköztürk, Ş. and Kayri,M. (2010). Analyzing factor structure of the scales by hierarchical clustering analysis: An alternative approach. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(12): 6397-6403 (Indexed by Scopus, EBSCO, DOAJ…)

09           Çoban, A.İ., Şahin, F., Uluocak, G.P. and Büyüköztürk, Ş. (2010). Turkish Adaptation of the Chinese Perceived Causes of Poverty Scale. European Journal of Social Sciences, 15 (4), 564-572. (Indexed by EBSCO, SSRN, DOAJ…)

08           Özkök, A., Walker, S.L. and Büyüköztürk, Ş. (2009). Reliability and validity of a Turkish version of the DELES. Learning Environments Reserach, 12 (3). (Indexed by Education Index…) DOI:10.1007/s10984-009-9060-0

07 Alagöz, N. and Büyüköztürk, Ş. (2009). Aural pragmatıc comprehensıon. Novitas-Royal Research On Youth And Language, 3(2), 83-92. (Indexed by Copernicus, Academic Index, The Asian Education Index…)

06           Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. and Özyürek, A.(2009). Determining the Views of Preschool and Primary School Teachers over the Support of Problem Solving Skills at Children, Procedia Social and Behavioral Sciences, 1 (1), 1969–1974.

05           Deryakulu, D., Büyüköztürk, Ş., Karadeniz, Ş., and Olkun, S. (2009). Satisfying and Frustrating Aspects of ICT Teaching: A Comparison Based on Self-Efficacy. International Journal of Behavioral, Cognitive, Educational and Psychological Sciences, 1(1), 39-42 (Indexed by Universal SCI, EBSCO…)

04           Sucuoğlu,B., Büyüköztürk, Ş. ve Ünsa, P. (Ocak 2008). Türk çocuklarının temel-ilişkisel kavram bilgilerinin değerlendirilmesi. İlköğretim Online Dergi,7 (1), 203-217, http://ilkogretim-online.org.tr/vol7say1/v7s1m15.pdf. (Indexed and abstracted by IndexCopernicus, AERA, eJournals in Education, NewJour EBSCO and Ulakbim)

03           Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2005, Kış). Epistemolojik inanç ölçeğinin faktör yapısının yeniden incelenmesi: Cinsiyet ve öğrenim görülen program türüne göre epistemolojik inançların karşılaştırılması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (18), 57-70. (Indexed by ERA (Educational Research Abstracts), EbscoHOST)

02           Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö., Kahveci, Ö. ve Demirel, F. (2004, Kasım). Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4 (2), 207-239. (Indexed by Academic Search Premier, Contents Pages in Education, Educational Research Abstracts Online ve PsycINFO)

01           Büyüköztürk, Ş. (2004, Fall). Predictors of academic achievement for elementary teacher education students in Turkey. International Journal of Educational Reform. 13 (4), 388-402. (Indexed by Current Index to Journals of Education, Educational Abstracts and Educational Admistrator Abstracts)