Tamamlanan Projeler

 • 23 TUBİTAK’ça desteklenen, “Erken Okuryazarlık Testi (EROT) Geliştirme Çalışması SOBAG (110K589) Projesi”, Araştırmacı, Aralık 2011-Aralık 2013.
 • 22 Milli Eğitim Bakanlığı “Öğretmen İstihdam Projeksiyonları, Stratejileri ve Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi”, Danışman, Proje Başlama Tarihi: 29 Ekim 2011, Bitiş: Nisan 2013, Proje Süresi: 18 ay.
 • 21 TUBİTAK’ça desteklenen, “Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi (TUBİTAK KAMAG-109G047)”. Araştırma Koordinatörü. Proje Başlama Tarihi: Kasım 2010, Bitiş: Eylül 2013, Proje Süresi: 36 ay
 • 20 Emniyet Genel Müdürlüğü, “Libya ve Afgan Polis Adaylarına Yönelik Düzenlenen Eğitimin Değerlendirilmesi ve Raporlanması” Projesi, Proje Yöneticisi, Ocak-Mart 2013
 • 19 Milli Eğitim Bakanlığı, “2011 Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS)” Ulusal Ön Rapor Hazırlama Projesi, Danışmanı, Ekim- Aralık 2012
 • 18 Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, “Tarayıcı Personel Yeterliklerini Ölçme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi: Tarayıcı Personel Sınav Uygulaması” Projesi, Ölçme ve Değerlendirme Danışmanı, Haziran – Kasım 2012
 • 17 UNICEF-MEB, “Okul Öncesi Eğitim Programlarının Güncellenmesi Projesi”, Ölçme ve Değerlendirme Danışmanı, Ocak-Haziran 2012
 • 16 Dünya Bankasınca desteklenen Milli Eğitim Bakanlığının “Orta Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi Projesi”, Araştırma ve Ölçme-Değerlendirme Koordinatörü, Proje Başlama Tarihi: 18 Ağustos 2011, Proje Süresi: 20 hafta
 • 15 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, “İlköğretim 4 ve 8.Sınıf için OBBS Test Sorularının Geliştirilmesi” Projesi, Danışman, Kasım 2010 – Şubat 2011
 • 14 Milli Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, “Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Araştırması – TALIS” OECD Projesi, Danışman-Analist, Aralık 2009 – Şubat 2010
 • 13 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, “SBS’nin Değerlendirilmesi; Ortaöğretimim Dört Yıla Çıkartılmasının Değerlendirilmesi, Ortak 9.Sınıf Uygulamasının Değerlendirilmesi” Projeleri, Danışman, Nisan 2010 – Eylül 2010
 • 12 Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Geliştirme Projesi “Mesleki Rehberlik Bileşeni” Dünya Bankası Projesi, Danışman, Nisan 2008- Mart2010
 • 11 TUBİTAK’ca desteklenen “Okul Öncesi ve İlköğretim 1-5. Sınıf Düzeyindeki Çocuklar için Problem Çözme Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Türkiye Norm Çalışması (TUBİTAK SOBAG-108K144)”. Araştırmacı, Proje Başlama Tarihi: Mayıs 2008, Proje Süresi: 24 ay
 • 10 TUBİTAK’ca desteklenen “Ergenlikte Riskli Davranışların Yaygınlığının Belirlenmesi ve Azaltılması: Okul Temelli Bir Proje (SOBAG-106K332)”, Araştırmacı, Proje Başlama Tarihi: Ocak 2007, Proje Süresi: 36 ay
 • 09 TUBİTAK’ca desteklenen “Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği’nin 12-18 Yaş Türkiye Norm Çalışması (SOBAG-104K097)”, Proje Yöneticisi, Temmuz 2005 – Temmuz 2007
 • 08 “The Developing of The System of The Measurement and Evaluation”. The Private Schools of Baskent University, Project Manager, Date: From 2005 July to 2006 January
 • 07 TUBİTAK’ca desteklenen “Büyük kas becerilerini ölçme testi’nin Türkiye standardizasyonu” (SABAG-105S135). Araştırmacı, Mayıs 2005-Aralık 2006
 • 06 DPT’ca desteklenen “Conners Dereceleme Ölçeği’nin Türkiye Norm Çalışması”, Araştırmacı, Proje Başlama Tarihi: Ocak 2004 – Eylül 2007
 • 05 UNICEF, “Haydi Kızlar Okula! Kız Çocukklarının Okullaşmasına Destek Kampanyası Projesi Değerlendirme Araştırması”, Proje Yöneticisi, Eylül 2005 – Eylül 2006
 • 04 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın Avrupa Birliği Destekli “İlköğretim Programlarını Değerlendirme Araştırması”, Eylül 2004 – Eylül 2005.
 • 03 Kara Kuvvetleri Komutanlığı, “Yurt Sevgisi Projesi Değerlendirme Araştırması”, Araştırmacı, Aralık 2004 – Mayıs 2005
 • 02 Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Dairesi Başkanlığı’nın Dünya Bankası Destekli “Temel Eğitim Okullarının Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi: Araştırma Projesi”, Proje Yönetici Yard. ve Proje Kordinatörü, Ocak 2002-Ocak 2003
 • 01 Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Dairesi Başkanlığı’nın Dünya Bankası Destekli “Aktif Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri: Eğitim ve Araştırma Projesi”, Proje Yönetici Yard. ve Proje Kordinatörü, Kasım 2002-Haziran 2003

Devam Eden Projeler

 • 03 UNICEF’çe desteklenen, “Su, Temizlik ve Sanitasyon (WASH) Okul Eğitimi İçeriği Ve Yöntemlerinin Geliştirilmesi Pilot Uygulama Projesi (Ref: Edu/Tura/2014-I)”, Danışman / Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörü, Mart-Aralık 2015
 • 02 Enerji Bakanlığı, TEDAŞ, “İş ve Mesleklerin Belirlenmesi ve Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının Geliştirilmesi Projesi”, Danışman / Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörü, Haziran-Aralık 2015
 • 01 SEİS ve TÜMDEF, “İktisadi İşletmeleri Adi Ortaklığı bünyesinde yürütülecek olan, tıbbi cihazlarla işletmelerinde görev yapacak kişilerin alacakları mesleki eğitimleriyle ilgili Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları Projesi”, Danışman, Şubat-Temmuz 2015