Hakkında

Akademik İlgi Alanları

 • Sosyal bilimlerde veri analizi
 • Araştırma teknikleri
 • Ölçme araçlarının uyarlanması ve geliştirilmesi
 • Alternatif ölçme ve değerlendirme
 • Program izleme ve değerlendirme

 

Eğitimleri

 • Doçent/ 2005/ Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Doktora/ 1996/ “Türk Yükseköğretiminde Araştırma Eğitimi”, Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü (Eğitim İstatistiği ve Araştırma), Ankara Üniversitesi
 • Yüksek Lisans/ 1992/ “Türkiye’de Nüfus ve Eğitimde Fırsat Eşitsizliği”, Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü, Ankara Üniversitesi
 • Lisans/ 1985/ Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümü, Ankara Üniversitesi
 • Ön Lisans/ 1980/ Matematik, Hacettepe Üniversitesi

 

Çalışma Yaşamı

 • 2015 – Devam Profesör Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
 • 2010 – 2015 Profesör Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
 • 2006- 2010 Doçent Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü
 • 2004 – 2006 Yardımcı Doçent Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
 • 1999 -2004 Yardımcı Doçent Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim İstatistiği ve Araştırma Bilim Dalı
 • 1991-1999 Araş. Gör Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim İstatistiği ve Araştırma Anabilim Dalı
 • 1986-1991 Şef(4 yıl), eğitim uzmanı (2 yıl) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı

 

Yurtdışı Deneyimi

1997 yılında alandaki gelişmeleri izlemek amacıyla altı ay süre ile Amerika Birleşik Devletleri- Austin/TEXAS’da bulundu.

 

Üye Olduğu Dernekler

 • Demokrat Öğretim Elemanları Derneği
 • Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Mezunları Derneği

Özgeçmiş

Prof. Dr.Ş ener BÜYÜKÖZTÜRK
1958 yılında Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kadirli ve Adana’da tamamladı. 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Matematik Önlisans; 1985 yılında Ankara Üniversitesi (AÜ) Eğitim Bilimleri Fakültesi (EBF) Eğitim Yönetimi ve Planlaması Lisans; 1992 yılında AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Planlaması Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve 1996 yılında aynı anabilim dalında (Eğitim İstatistiği ve Araştırma Bilim Dalı) doktora programını tamamladı.

1986-1991 yıllarıarasında Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı’nda şef ve eğitim uzmanı olarak görev yaptı. 1991 -1999 yıllarında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim İstatistiği ve Araştırma Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 1999 yılında aynı alana Yardımcı Doçent olarak atandı. Temmuz 1999 – Temmuz 2002 tarihleri arasında EBF Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde müdür yardımcısı olarak görev yaptı.

1997 yılında alanındaki gelişmeleri izlemek amacıyla altı ay süre ile Amerika Birleşik Devletleri – Austin/TEXAS’ta bulundu. Yazar, Ağustos 2004 tarihinde Ankara Üniversitesi’nden emekli olduktan sonra, Eylül 2004 tarihinde Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak göreve başladı; Haziran 2005 tarihinde “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” alanında doçent unvanını aldı. Ekim 2009-Ağustos 2010 tarihleri arasında dekan yardımcısı olarak görev yaptı. Ekim 2010 tarihinde Gazi Üniversitesi’nde Prof. Dr. olarak göreve başladı.

Yazarın,“Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, AraştırmaDeseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum” ile “Deneysel Desenler: Öntest Sontest Kontrol Gruplu Desen ve Veri Analizi” isimli tek yazarlı; “Sosyal Bilimler için İstatistik”, “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” ve “Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları” isimli ortak yazarlı kitapları ve çok sayıda yayımlanmış makalesi bulunmaktadır.