Ödüller

  • 11. Ergen Günleri Kongresi (1-3 Aralık 2006) Poster Bildiri Yarışması Birincilik Ödülü. (Kaner, S. ve İşeri, E. İle birlikte sunulan “Ergenlerin problem davranışlarının yaşlara ve cinsiyete göre incelenmesi” adlı çalışma için alınmıştır.)
  • Yayın Teşvik Ödülü: TUBİTAk ve Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından SSCI’de taranan dergilerde yayımlanan 11 makale için alınmıştır.