Panel/Konferans/Seminer (2008 ve sonrası)

 • Büyüköztürk, Ş. (2015). “TUBİTAK Araştırma Projesi Yazma Eğitimi” Çalıştayı, Öğretim Elemanı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 1-3 Haziran 2015, Gaziantep
 • Büyüköztürk, Ş. (2015). “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Eğitmenleri Yetiştirme” Çalıştayı, Öğretim Elemanı. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 4-8 Mayıs 2015.
 • Büyüköztürk, Ş. (2015). “Performans ı İzleme ve Değerlendirme” Konferans, Konuşmacı. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 9 Nisan 2015.
 • Büyüköztürk, Ş. (2015). “Araştırmalarda Yöntem Sorunu” Konferans, Konuşmacı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 8 Mayıs 2015.
 • Büyüköztürk, Ş. (2015). “Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerinde Yeni Arayışlar”, Konuşmacı. Eğitimde Yeni Arayışlar Sempozyumu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 28 Aralık 2014, Gaziantep
 • Büyüköztürk, Ş. (2015). “Akademik Yükseltme Politikaları ve Yayında Nitelik Sorunu”, Konuşmacı. Akademik Yayıncılık ve Dergicilikte Kalite Politikaları ve Yönelimler Çalıştayı, TED Üniversitesi, 16 Ekim 2014, Ankara
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). “TUBİTAK Araştırma Projesi Yazma Eğitimi” Çalıştayı, Öğretim Elemanı. TED Üniversitesi, 19-21 Haziran 2014, Ankara
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). “TUBİTAK Araştırma Projesi Yazma Eğitimi” Çalıştayı, Öğretim Elemanı. Anadolu Üniversitesi, 28-30 Mayıs 2014, Eskişehir
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). “TUBİTAK Araştırma Projesi Yazma Eğitimi” Çalıştayı, Öğretim Elemanı. Uludağ Üniversitesi, 23-25 Mayıs 2014, Bursa
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). “TUBİTAK Araştırma Projesi Yazma Eğitimi” Çalıştayı, Öğretim Elemanı. İnönü Üniversitesi, 27-29 Ocak 2014, Malatya
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). “TUBİTAK Araştırma Projesi Yazma Eğitimi” Çalıştayı, Öğretim Elemanı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 20-22 Ocak 2014, Ankara
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). ). “Sosyal Bilim Araştırmalarında Yöntem Sorunu” Konferans, Konuşmacı. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 27 Aralık 2013, Antalya
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). “TUBİTAK Proje Yazma Eğitimi” Çalıştayı, Öğretim Elemanı.,Anadolu Üniversitesi, 21-23 Kasım 2013, Eskişehir
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). “TUBİTAK Proje Yazma Eğitimi” Çalıştayı, Öğretim Elemanı.,Anadolu Üniversitesi, 5-8 ve 26-28 Mayıs 2013, Eskişehir.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). “Sosyal Bilim Araştırmalarında Yöntem Sorunu” Konferans, Konuşmacı. KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 3 Mayıs 2013, Gazi Mağosa
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). “Sosyal Bilim Araştırmalarında Yöntem Sorunu” Konferans, Konuşmacı. Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 9 Mayıs 2013, Burdur.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). “Eğitim Bilimlerinde Araştırma: Bütünleştirici Yaklaşım” Konferans, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Konuşmacı, 25 Nisan 2013.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). “Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Anket Uygulamaları” Seminer, Öğretim Elemanı. Telekomünikasyon İleitşim Dairesi Başkanlığı, 19-20 Şubat 2013.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). “İzleme ve Değerlendirme” Seminer, Öğretim Elemanı. Milli Eğitim Bakanlığı (6 Mart 2012), Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). “Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi” Panel, Panelist, 1.Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi, Antalya, 4 Şubat 2012
 • Büyüköztürk Ş. (2011). “İlköğretimde Performans Değerlendirme” Panel, Panelist, Gazi Ünversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, 17 Kasım 2011
 • Büyüköztürk Ş. (2011). “Eğitimde Nitel Araştırmalar” Panel, Panel Başkanı, Gazi Ünversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, 21 Ekim 2011
 • Büyüköztürk Ş. (2011). “Lisans-üstü Eğitim Araştırmalarında Yöntem Sorunu” Panel, Panelist, Gazi Ünversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 7 Ekim 2011
 • Büyüköztürk Ş. (2011). “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” Konferans, Konuşmacı, Turgut Özal Üniversitesi, 15 Eylül 2011
 • Büyüköztürk Ş. (2011). “3. Eğitim Bilimleri Araştırma Günleri” Seminer, Öğretim Elemanı, 13-17 Eylül 2011
 • Büyüköztürk Ş. (2011). “Seviye Belirleme Sınavının Değerlendirilmesi” Tartışmacı, ODTÜ Eğitim Fakültesi, 3 Haziran 2011
 • Büyüköztürk Ş. (2011). “Okulöncesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” Panelist, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, 28 Mayıs 2011
 • Büyüköztürk Ş. (2011). “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” Konferans, Konuşmacı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
 • Büyüköztürk Ş. (2011). “2. Eğitim Bilimleri Araştırma Günleri” Seminer, Öğretim Elemanı, 1-5 Şubat 2011
 • Büyüköztürk Ş. (2011). “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” Konferans, Konuşmacı, TOBB Üniversitesi, 26 Kasım 2010
 • Büyüköztürk Ş. (2010). “Tamamlayıcı (Alternatif) Değerlendirme Yöntemleri” Semineri, Öğretim Elemanı, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2 Eylül 2010
 • Büyüköztürk Ş. (2010). “Ölçek Geliştirme ve Uyarlama” Konferans, Konuşmacı, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Büyüköztürk Ş. (2010). “1. Eğitim Bilimleri Araştırma Günleri” Seminer, Öğretim Elemanı, 13-16 Temmuz 2010
 • Büyüköztürk Ş. (2009). “Bir Tez Nasıl Reddedilir” Konferans, Konuşmacı, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 7 Mayıs 2009
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri” Konferans, Konuşmacı, Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 3-4 Nisan 2009
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri” Konferans, Konuşmacı, Antakya Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 24-25 Mayıs 2009 .
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). “Nicel araştırma yöntemleri”, Öğretim Elemanı, TÜBİTAK 2217 – Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Etkinlikleri Destekleme Programı, Eylül 2008, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar. VII.Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı, Öğretim Elemanı, 10-12 Ekim 2008, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Pazar
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). “Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar” Konferans, Konuşmacı, Alpaslan İlköğretim Okulu, 24.06.2008, Çankaya, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). “Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar”, Konferans, Konuşmacı, Ali Suavi İlköğretim Okulu, 21.11.2008, Etimesğut, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). “Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar. VI.Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı”, Öğretim Elemanı, 19-20 Haziran 2008, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). “Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı”, Öğretim Elemanı, 7-8 Aralık 2007, Rize, Pazar. “Eğitimde yeni yaklaşımlar: Ölçme ve değerlendirme”.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Paneli” Panelist, 16. Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Tokat. “Ölçek Geliştirme Sürecinde İstatistiksel Tekniklerin Kullanımı ve Sorunları”.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). “Yeni Öğretim programlarında Ölçme ve Değerlendirme: Performans Değerlendirme.” Panel, Panelist, (24 Mart 2007). Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). “Deneysel Desenler ve Veri Analizi” Seminer, Öğretim Elemanı, (13 Mayıs 2006). Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). “İlköğretimde performans değerlendirme” Paneli, Panelist, (21 Haziran 2006), Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). “İlköğretimde performans değerlendirme: Bir uygulama örneği. İlköğretimde Performansa Dayalı Değerlendirme” Paneli , Panelist, (29 Nisan 2006, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). “Eğitim fakülteleri programlarının değerlendirilmesi” Panel, Panelist, Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu (22-24 Eylül 2005, Gazi Üniversitesi, Ankara).
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). “Okulda ölçme ve değerlendirme: Alternatif değerlendirme yöntemleri. Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu “,Panelist, (20 Haziran 2005, Başkent Üniversitesi-Çukurova Üniversitesi-Milli Eğitim Müdürlüğü, Adana).