Uluslararası Bildiriler

19           Akbaba-Altun, S. and Büyüköztürk, S. How Elemantary School Principals’ Change Tendencies Are Related with Their Opinion about Curriculum Change. 4. World Conference on Learning, Teaching, and Educational Leadership. 27-29 October, 2013 Barcelona-SPAIN

18           Kılınç, A. Ç., Büyüköztürk, Ş., and Akbaba Altun, S. (2012, June). Leadership capacity school survey (LCSS): Adaptation for Turkish culture. International Journal of Arts and Sciences (IJAS) Conference, Praha, Czech Republic

17           Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y., Çakan, M., Kılıç Çakmak, E., Özyürek, A., Gültekin Akduman, G., Günindi, Y., Kutlu, Ö., Çoban, A., Yurt, Ö., Koğar, H., Karayol, S., (2012). Okul Öncesi Çocuklar İçin Sosyal Beceri Temelli Eğitim Programını Geliştirme Süreci. I.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 6-9 Aralık 2012, Girne-Kuzey Kıbrıs

16           Akbaba-Altun, S. Büyüköztürk, Ş., Önen, E., Kogar, H.E. Relationship Between Teachers’ Beliefs About Self-Efficacy, Personnel Co-Operation, Teachers’ Seniority, Time On Task, Teachers-Students Relations And The Results Of Teachers’ Evaluations And Teaching Practices, Paper presented at 13th International Conference “Measurement and Evaluation In The Education Of The Balkan Countries”, Belgrade, June 16 – 18, 2011, Serbia.

15           Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y., Özaydın, L., Sert, N., Kutlu, Ö., Çakan, M., Ceylan, Ş., Gültekin, G., Özyürek, A., Çoban, A., Yurt, Ö., Ceyhun, A.T., Atabey, D., Kogar, H.ve Dayanç, T.(2011). Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi/Early Childhood Social Skills Developmen Project, III. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi/The Third International Congres of Educationel Research “Life-long Learning and Informal Education” 4-7 May 2011, Girne, Turkish Rebuplic of Northern Cyprus. ss.754-763. http://www.eab.org.tr/eab/EAB_Kongre_Kitap_2011.pdf

14           Büyüköztürk, Ş., Akbaba-Altun, S. And Deryakulu, d. (2011). Turkish Teachers’ Beliefs and Attitudes about Teaching and Their Pedagogical Practices: An Analysis Based-on the Outcomes of the Teaching and Learning International Survey (TALIS). Visions for Teaching and Teacher Education: In view of a knew knowledge base for Teacher Education, Language Learning and Math/Science Education, Oslo, 18-20 Mayıs 2011 (Özet yayınlandı)

13           Sert, N., Adamson, J. and Büyüköztürk, Ş. (2010). Learner autonomy in ELT courses, World Conference on Educational Sciences 4-7 Şubat 2010, İstanbul. (Özet yayınlandı)

12           Büyüköztürk, Ş., Birol, C., Atalay, K., Sozgun, Z. and Kebapçı, Ş. (2010). Developing a research self efficacy scale. World Conference on Educational Sciences 4-7 Şubat 2010, İstanbul. (Özet yayınlandı)

11           Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. and Özyürek, A. (2009). Determining the Views of Preschool and Primary School Teachers over the Support of Problem Solving Skills at Children, World Conference on Educational Sciences, 4-7 Şubat 2009, Lefkoşa

10           Deryakulu, D. Büyüköztürk, Ş. and Özçınar, H. (2009) Predictors of academic achievement of student ıct teachers with different learning styles. ICCEIT 2009: International Conference on Computer Education and Instructional Techonology (WCSET 2009 : World Congress on Science, Engineering, and Technology), 28-30 October, Venice, Italy

09           Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. and Özyürek, A.(2009). A Study into the status of knowledge, behaviors and evalution of preschool and primary school teachers teaching at 1-5th grades over problem solving skills, 11th International Conference on Education, 25-28 May, Athens,GREECE.

08           Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. and Özyürek, A.(2009). A Study into the status of knowledge, behaviors and evalution of preschool teachers over problem solving skills, Second Ensec Conference, 9th – 12th September, Izmir, Turkey

07           Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. and Özyürek, A.(2009). Development of A Problem Solving Scale for Children Attending Class 1-5 Of Primary Education and Norm Study for Turkey, The Sixteenth International Conference on Learning, University of Barcelona, 01-04 July, Barcelona, Spain.

06           Deryakulu, D., Buyukozturk, S., Karadeniz, S. and Olkun, S. (2008). Satisfying and frustrating aspects of ICT teaching: A comparison based on self-efficacy. CITE 2008: Internal Conference on Communication and Information Technologies in Education, December 17-19, Bangkok

05           Büyüköztürk, Ş., Kutlu, Ö. and Doğan, D. (2008, July). Comparison of elementary teachers’ attitudes towards alternative assesment methods. International Conference on Education, Edconomy and Society (July 17-19), Paris. (Özet yayınlandı)

04           Kaner, S., Büyüköztürk, Ş. and İşeri, E. (2006). Yenilenmiş Conners anababa dereceleme ölçeği kısa Türkçe Formu’nun psikometrik özellikleri. Internationa Development Neuropsychiatry Meeting-III, September 12-14, İstanbul (Özet yayınlandı)

03           Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., Kılıç, Eb. and Demirel, F. (March 7-9, 2007). The Turkish adaptation study of motivated strategies for learning questionnaire (MSLQ) for 12–18 year old children. International Techonology, Education, and Development Conference, Spain, Valencia. (Özet yayınlandı)

02           Kaner, S., Büyüköztürk, Ş. İşeri, E., Ak, A. and Özaydın, L. (2006). Validity and reliability study of the Turkish version of conners teacher rating scale-revised (CTRS-R). World Psychiatric Association International Congress, July 12-16, 2006 Istanbul (Özet yayınlandı)

01           Büyüköztürk, ş., Demirel, F. And Akgün, Ö. (2005). University Students’ Motivation and Use of Learning Strategies: Turksih Version of Motivated Strategies for Learning Questionnaire. The paper presented at 7th Internatiıonal Conference on Education (20-22 Mayıs 2005, Atina) and published in the Proceeding

Ulusal Bildiriler

24           Şenferah, S., Yıldırım, H., Koyuncu, M.S. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). TIMSS 2011 Matematik ve Fen Başarılarının İBBS-1 Düzeyinde İncelenmesi. 4.Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 9-13 Haziran 2014, Hacettepe Üniversitesi.

23           Yıldırım, H., Şenferah, S., Koyuncu, M.S. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). TIMSS 2011 Fen Ve Matematik Başarısını Etkileyen Faktörlerin Lojistik Regresyon Analiziyle İncelenmesi. 4.Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi(Uluslararası Katılımlı), 9-13 Haziran 2014, Hacettepe Üniversitesi

22           Şekercioğlu, G., Çokluk, Ö. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Öğretmen Adaylarında Araştırma Özyeterliliğinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi ve Yordayıcılarının Belirlenmesi 4.Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi(Uluslararası Katılımlı), 9-13 Haziran 2014, Hacettepe Üniversitesi

21           Uysal, M., Yıldırım, Y., Eşici, H. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Langer Bilinçli Farkındalık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. 4.Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi(Uluslararası Katılımlı), 9-13 Haziran 2014, Hacettepe Üniversitesi

20           Büyüköztürk, Ş., Akbaba-Altun, S., ve Eyidoğan, F. Eğitim Fakültesi Mezunlarının Niteliğine İlişkin Bir Durum Çalışması. Eğitimde Yansımalar: IX Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu, , 12-13 Kasım 2009, Başkent Üniversitesi Ankara.

19           Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. Ve Özyürek, A.(2009). Okul Öncesi Ve İlköğretim 1-5. Sınıf Düzeyindeki Çocuklar İçin Problem Çözme Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Türkiye Norm Çalışması, Uluslar Arası Katılımlı II.Çocuk Gelişimi ve Eğitim Kongresi, 7-9 Ekim, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

18           Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. Ve Özyürek, A.(2009). İlköğretim 1-5. Sınıf Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerileri Konusundaki Bilgi, Davranış ve Değerlendirme Durumlarının İncelenmesi, 1.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 01-03 Mayıs, Çanakkale.

17           Sert, N. ve Büyüköztürk, Ş. (2008, Eylül). Yabancı dil eğitiminde öğrenme özerkliği bağlamında dil gelişimi. 17.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya

16           Büyüköztürk, Ş., Akbaba Altun, S., Yiğitcan, Ö. ve Temiz, N. (2008, Eylül). Öğretmenler eğitimde yeni yaklaşımlar konusunda ne biliyorlar? Neler bilmek istiyorlar? 17.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya.

15           Büyüköztürk, Ş., Kutlu, D. ve Doğan, D. (2008). İlköğretim Öğretmenlerinin Yeni Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Tutumları. I.Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (14-16 Mayıs), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara

14           Kayrı, M. ve Büyüköztürk, Ş. (2008). Çoklu Regresyon Analizinde Yordayıcılara Ait Genellenebilirliğin Jackknife Yöntemi ile Belirlenmesi. I.Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (14-16 Mayıs), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara

13           Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal Bilimler Araştırmalarında Yöntem Sorunu. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu (14 Mayıs), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çanakkale

12           Ercan, H., Büyüköztürk, Ş., Güney, N. Ve Çok, F. (2007). Ergenlerin problem davranışlarının psikososyal koruyucu ve risk etkenlerine yönelik bir ölçek çalışması. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 17-19 Ekim 2007, Çeşme İzmir. (Özet yayınlandı)

11           Kutlu, Ö., Büyüköztürk, Ş. ve Doğan, D. (2007). İlköğretim Öğretmenlerin Yeni Değerlendirme Yöntemlerine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler. 16. Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Tokat. (Bildiri metni yayınlandı)

10           Büyüköztürk, Ş. ve Sert, N. (2007). Yabancı Dil Eğitiminde Öğrenci Özerkliği. 16. Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Tokat (Özet yayınlandı)

09           Büyüköztürk, Ş. ve Kutlu, Ö. (2006). Sosyal bilim araştırmalarında yöntem sorunu. TUBİTAK-ULAKBİM I.Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı, 2-3 Kasım 2006, Ankara. (Bildiri metni yayınlandı)

08           Kaner, S. Büyüköztürk, Ş. ve İşeri, E. (2006). Ergenlerin problem davranışlarının yaşlara ve cinsiyete göre incelenmesi. 11.Ergen Günleri, 1-3 Aralık 2006, Hacettepe Üniversitesi. (Özet yayınlandı)

07           Kaner, Büyüköztürk, Ş., İşeri, E., Ak, A. ve Özaydın, L. (2006). Conners-Wells Ergen Öz-Bildirim Ölçeği- Uzun Formu’nun Türkçe Uyarlama Çalışması. 14.Ulusal Psikoloji Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Ankara (Özet yayınlandı)

06           Büyüköztürk, Ş.(2006). Okulda Performans Değerlendirmede Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi, 13-15 Eylül 2006, Muğla Üniversitesi, Muğla. (Özet yayınlandı)

05           Büyüköztürk, Ş., Koç, K. ve Doğan, D. (2006). Okulda Performansa Dayalı Değerlendirme: Kavram ve Uygulama. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi, 13-15 Eylül 2006, Muğla Üniversitesi, Muğla (Özet yayınlandı)

04           Büyüköztürk, Ş., Koç, K. Doğan, D., Bıyıkoğlu, Ç., Yiğitsoy, A. Erden, Y. (2006). İlköğretim Okulunda Yeni Değerlendirme Yöntemleri: Performans Değerlendirme ve Bireysel Gelişim Dosyası Değerlendirme. Eğitimde İyi Örnekler Sempozyumu (8-9 Mayıs 2006, Sabancı Üniversitesi). (Özet yayınlandı)

03           Büyüköztürk, Ş. ve Kaşıkçı, F. (15-18 Ekim 2003). İlköğretim 8.sınıf yeni fen bilgisi ders kitabının fen programının amaçlarıyla uygunluğu. XII.Eğitim Bilimleri Kongresi. Antalya (Bildiri metni yayınlandı)

02           Sucuoğlu, B., Büyüköztürk, Ş., ve Ceber, H. (3-5 Mayıs 2002). Erken eğitim programlarının etkililiğini yordayan faktörlerin belirlenmesi. Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi. İstanbul. (Özet yayınlandı)

01           Sunay, H., Büyüköztürk, Ş., Müniroğlu, S. Ve Gündüz, N. (26-27 Mayıs 2000). Beden eğitimi ve spor öğretmenlik programlarının fiziksel aktiviteye güdülemeye etkisi. 1.Gazi Beden eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi, 335-349 (Özet yayınlandı)